425 1 Nhung Cau Hoi Thuong Gap Khi Phong Van Du Hoc Canada Tieng Anh Va Tieng Viet

  Những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn du học Canada tiếng Anh và tiếng Việt

  Phần phỏng vấn được xem là một trong những bước quan trọng trong quá trình xin visa du học Canada để nhân viên cấp thị thực có thể xem xét tính chính xác của hồ sơ, cũng như độ tin cậy của ứng viên để cấp visa.

  Đây cũng là một cách để đánh giá các sinh viên tương lai và ý định “thật sự” của họ khi sang Canada. Trả lời những câu hỏi phỏng vấn một cách rõ ràng là rất quan trọng để bạn có được visa du học.

  Dưới đây là những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin visa du học Canada mà bạn cần chuẩn bị để có được một cuộc phỏng vấn thành công.  

  425 1 Nhung Cau Hoi Thuong Gap Khi Phong Van Du Hoc Canada Tieng Anh Va Tieng Viet

   

  – What is your name? How old are you? Tên bạn là gì? Bạn bao nhiêu tuổi?

  – What is your occupation (if you have graduated)? Nghề nghiệp hiện tại của bạn là gì? (nếu bạn đã tốt nghiệp)

  – Why do you want to come to Canada.? Have you prepared for long time? Tại sao bạn lại muốn tới Canada ? Có phải bạn đã chuẩn bị từ lâu?

  – What are you planning to study? What are your educational goals? Bạn muốn học cái gì? Mụcc tiêu chương trình học của bạn là gì?

   

   

  – Are you planning to work off-campus or in campus? Bạn dự định làm việc thêm ở trong trường hay ngoài trường?

  – Why do not you study in another country? Tại sao lại không chọn học ở nước khác?

  – What have you studied or currently studying? (your educational background) Hiện tại bạn đang học ngành gì?

  – What school are you attending (if you are a student)? Bạn đang học trường nào (nếu bạn còn là học sinh)?

  – Why do you choose that major? Tại sao bạn lại chọn ngành học đó?

   

  – What year did you start working (if you have graduated)? Sau khi TN thì bạn đi làm lúc nào?

  – Are you planning to do extra work when you are in Canada? Bạn có dự định đi làm thêm khi qua Canada không?

  – How do you know about Canada school? Làm sao bạn biết được trường học ở Canada?

  – How do you know about this school what you are applying for? Làm sao bạn biết được trường mà bạn đang đăng ký học?

  – What year did you graduate (if you have graduated)? Bạn tốt nghiệp Trung học hoặc Đại học năm nào?

   

  – How many siblings (brothers and sisters) do you have? Bạn có bao nhiêu anh chị em ruột thịt?

  – How old is the oldest one? How old is youngest one? Người lớn tuổi nhất là bao nhiêu? Và nhỏ tuổi nhất là bao nhiêu

  – Are your brothers and sisters working or still in school? Anh chị em của bạn đã đi làm hay là vẫn còn đi học?

  – Who support for you as you study in Canada ? Ai cung cấp tài chánh cho bạn khi bạn sang Canada học?

  – What company are your brothers and sisters working? Anh chị em của bạn đang làm ở công ty nào?

   

  – Have your brothers or sisters gone to Canada ? Anh chị của bạn đã từng đi Canada chưa?

  – What did they do in Canada ?. Anh chị bạn sang Canada làm gì?

  – What kind of job are they doing? How much salary do they earn a month? Công việc của học là gì? Một tháng thu nhập của họ là bao nhiêu?

  – Where do your parents/guarantor work? Cha mẹ/người đỡ đầu bạn làm việc ở đâu?

   

  – What school and year are your brothers and sisters attending (if they are student)? Anh chị em của bạn đang học năm nào và trường nào?

  – How old are they? What kind of job are they doing? Họ bao nhiêu tuổi? Công việc của họ là gì?

  – Do you have any proofs of your parent’/guarantor’s monthly income tax? Bạn có giấy tờ nào chứng minh thu nhập hàng tháng của cha mẹ/người đỡ đầu?

  – Why do you want to come to the Canada while your family has so much money in Vietnam? Tại sao bạn lại muốn qua Canada trong khi gia đình bạn có nhiều tiền?

   

  – Do you want to stay in Canada after completing your education? Bạn thật sự có muốn ở lại Canada sau khi hoàn thành chương trình học ở Canada?

  – Why will you return to Vietnam when you finish studying here? Tại sao bạn lại quay về Việt Nam sau khi kết thúc học ở Canada ?

  – How long are you planning to go to school in the Canada ? Bạn dự định học ở Canada bao lâu?

   

  – What the first thing will you do when you are in Canada.? Điều đầu tiên bạn sẽ làm gì khi bạn đến Canada?

  – What is their monthly income? Một tháng thu nhập của họ là bao nhiêu?

  – How come do you have to study English in Canada but not in Vietnam? Tại sao bạn lại muốn sang Canada học English mà không tiếp tục học ở VN?

  – Are you applying for studying English at some free schools in Canada ? Bạn có muốn đăng ký học ở những trường dạy Anh văn miễn phí ở Canada không?

   

  – What are you planning to do after you finished school? Kế hoạch của bạn sau khi tốt nghiệp ở Canada ?

  – Do you have any close relation in the Canada ? Bạn có người thân họ hàng sống ở Canada không?

  – Did you fill out all the paper work/ application yourself or did you have help from an organization or another person? Bạn có nhờ cá nhân hoặc tổ chức nào làm hồ sơ giùm bạn không?

  – How much do your parents/guarantor support monthly for you? Một tháng gia đình/người bảo trợ có thể cung vấp cho bạn là bao nhiêu?

   

  – Do you like Canada ? What the best thing do you like?

  Bạn có thích nước Canada không? Điều khiến cho bạn thích nhất là gì?

  – Where does he/she live? What is his/her occupation?

  Họ đang sống ở đâu? Và nghề nghiệp là gì?

  – What do you think about him/her?

  Bạn có cảm nghĩ gì về người đã phỏng vấn bạn?

   

   

  – Have you ever interviewed?

  Từ trước tới giờ bạn đã từng đi phỏng vấn chưa?

  – What was your fault? Tại sao bạn bị trượt ở những lần phỏng vấn trước?

  – Where the last time did you interview? and when? Lần cuối cùng bạn phỏng vấn khi nào và ở đâu?

  – Who interviewed you? Do you have any impress that officer? Ai đã phỏng vấn bạn? Bạn có còn nhớ người phỏng vấn bạn không?

   

  – What do you think about him/her? Bạn có cảm nghĩ gì về người đã phỏng vấn bạn?

  – Do you intend to visit Vietnam when you are studying in Canada? How many time do you want to visit a year?

  Bạn có dự định viếng thăm VN trong thời gian học ở Canada không? Khoảng bao nhiêu lần trong một năm?

   

  Tạp chí CANADA

  Tin nóng trong tháng

  Liên hệ

  1455 De Maisonneuve Blvd. W.
  MontrealQuebec
  H3G 1M8 Canada 

  Tìm bài