Một báo cáo mới cho biết Ottawa, Vancouver và Toronto xếp hạng trong số 20 thành phố hàng đầu trên thế giới khi cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Chỉ số Cân bằng Cuộc sống – Công việc năm 2022 , do công ty an ninh văn phòng Kisi chuẩn bị, đã xem xét 51 thành phố của Hoa Kỳ và 49 thành phố từ phần còn lại của thế giới.

Kisi cho biết trong báo cáo: “Thay vì là một chỉ số khả năng sống hay xếp hạng các thành phố tốt nhất để làm việc, nghiên cứu tìm cách chỉ ra những thành phố nào cung cấp sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống lành mạnh nhất cho công dân của họ”.

Hơn 130 điểm dữ liệu liên quan đến cường độ làm việc, khả năng sống của xã hội và thành phố đã được đo lường, bao gồm tỷ lệ phần trăm công việc ở xa, số ngày nghỉ trung bình, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, khả năng chi trả nhà ở và các dịch vụ văn hóa và giải trí của thành phố.

1 Ba Thanh Pho Cua Canada Duoc Xep Hang Trong So Nhung Thanh Pho Tot Nhat The Gioi De Can Bang Giua Cong Viec Va Cuoc Song

Đứng đầu danh sách là Oslo, tiếp theo là Bern, Helsinki, Zurich và Copenhagen. Ottawa là thành phố Canada được xếp hạng cao nhất trong danh sách, đứng thứ bảy với số điểm 95,51 trên 100.

Vancouver là thành phố xếp hạng cao thứ hai trong danh sách, đứng thứ 16 và đạt điểm số 92,23. Toronto tiếp theo là thành phố được xếp hạng 19 về cân bằng giữa công việc và cuộc sống, với số điểm là 91,12.

Trong số các thành phố của Canada trong danh sách, Calgary có số điểm thấp nhất. Thành phố đứng thứ 30 trong danh sách trên toàn cầu và nhận được số điểm 89,38.

Dubai, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapore và Montevideo là những thành phố có tỷ lệ người làm việc quá sức cao nhất. Danh sách xác định “làm việc quá sức” là một nhân viên toàn thời gian làm việc hơn 48 giờ mỗi tuần làm việc. Hơn 16% người dân ở các thành phố này được xác định là làm việc quá sức, so với chỉ 10% ở.

Nguồn: CTVnews


© 2023 - Tạp chí CANADA

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada 

Tìm bài