Các cửa hàng quần áo vintage tốt nhất ở Toronto là những mỏ vàng dành cho những món đồ độc đáo. Dưới đây là các cửa hàng quần áo cổ điển tốt nhất ở Toronto.

1, Gadabout

Địa chỉ: 1300 Queen Street East

257 1 Nhung Cua Hang Ban Do Vintage Tot Nhat Otoronto Ban Can Biet

2, House of Vintage

Địa chỉ: 1239 Queen St. West

257 2 Nhung Cua Hang Ban Do Vintage Tot Nhat Otoronto Ban Can Biet

3, Public Butter

Địa chỉ: 1290 Queen St. West

257 3 Nhung Cua Hang Ban Do Vintage Tot Nhat Otoronto Ban Can Biet

4,Black Market Vintage 

Địa chỉ: 256a Queen Street West

257 4 Nhung Cua Hang Ban Do Vintage Tot Nhat Otoronto Ban Can Biet

5, F As In Frank

Địa chỉ: 418 Queen St W

257 5 Nhung Cua Hang Ban Do Vintage Tot Nhat Otoronto Ban Can Biet

6, In Vintage We Trust

Địa chỉ: 1580 Queen St. West

257 6 Nhung Cua Hang Ban Do Vintage Tot Nhat Otoronto Ban Can Biet

7, Courage My Love

Địa chỉ: 14 Kensington Avenue

257 7 Nhung Cua Hang Ban Do Vintage Tot Nhat Otoronto Ban Can Biet

8, I miss you

Địa chỉ: 63 Ossington Avenue

257 8 Nhung Cua Hang Ban Do Vintage Tot Nhat Otoronto Ban Can Biet

9, Penny Arcade Vintage

Địa chỉ: 1177 Dundas St. West

257 9 Nhung Cua Hang Ban Do Vintage Tot Nhat Otoronto Ban Can Biet

Tạp chí CANADA.


© 2023 - Tạp chí CANADA

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada 

Tìm bài