Tổ chức quỹ tiền tệ quốc tế (The International Monetary Fund – IMF) đã đưa ra lời cảnh báo về mức nợ trong dân của Canada trong một báo cáo mới đay. Theo báo cáo này cho biết, mức nợ này hiện đang cao hơn cả mức trung bình áp lực trả nợ của người dân Canada.

IMF cảnh báo nợ trong dân của Canada đang tăng nhanh - 0

Theo báo cáo của Tổ chức quỹ tiền tệ quốc tế cho biết trong báo cáo Global Financial Stablility (Báo cáo về Tính ổn định tài chính toàn cầu) được công bố vào hôm nay, thứ 4 ngày 11 tháng 10, nói rằng mức nợ trong dân của Canada tăng nhanh đã khiến cho nền kinh tế nhạy cảm ơn với bất cứ sự siết chặt nào về tài chính và dẫn đến những hoạt động kinh tế yếu kém.

Canada cùng với Úc, Brazil, Trung Quốc và Hàn Quốc là những nước được tổ chức quỹ tiền tệ quốc tế sướng tên trong cảnh báo về tỷ lệ nợ đang tăng lên những mức cao. Tổ chức quỹ tiền tệ quốc tế cũng cho biết rằng các quốc gia nói trên cần phải có những cải cách mạnh mẽ trong các chính sách tài chính của nền kinh tế nhằm tránh cho nền kinh tế bị mất cân đối.

Quỹ tiền tệ quốc tế cũng cảnh báo Úc, Trung Quốc và Canada là những quốc gia đang có mức nợ bất động sản cao hơn mức thu nhập trung bình đang ở mức rất cao nhất so với các quốc gia còn lại, đồng thời người dân còn bị ảnh hưởng kép do mức giá nhà tăng nhanh.

Những cảnh báo của quỹ tiền tệ quốc tế dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ khi nền kinh tế không được gắn chặt, giá trị tài sản (bất động sản) bị tụt dốc sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của các quốc gia.

 


© 2023 - Tạp chí CANADA

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada 

Tìm bài