Luật nhân quyền cho những người ở nhà thuê tại Canada

Luật nhân quyền cho những người ở nhà thuê tại Canada


Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/tapchicanada.com/httpdocs/templates/tccanada/overrides/com_content/article/default.php on line 102
Là một người ở thuê, quí vị có quyền được đối xử công bằng về vấn đề gia cư mà không bị kỳ thị hay sách nhiễu.

 

425 1 Luat Nhan Quyen Cho Nhung Nguoi O Nha Thue Tai Canada

Gia cư là một vấn đề về nhân quyền

Luật quốc tế nói rằng những người ở tại Canada có quyền tìm được nơi cư ngụ tốt vừa với khả năng tài chánh của họ. Để giúp thực hiện điều này tại Ontario, những người ở nhà thuê và những người chủ nhà (hay các công ty gia cư) có các quyền và trách nhiệm theo Luật Nhân Quyền (Human Rights Code).

 

Quí vị không thể bị từ chối cho thuê một căn hộ, bị sách nhiễu bởi một người chủ nhà hay bởi những người ở thuê khác, hay là bị đối xử bất công bởi:

 • chủng tộc, màu da hay nguồn gốc sắc tộc của quí vị
 • các niềm tin và việc thực hành tín ngưỡng của quí vị
 • tổ tiên của quí vị, kể cả những người thuộc dòng dõi người Thổ dân
 • nguyên quán của quí vị
 • quốc tịch của quí vị, kể cả tình trạng tỵ nạn
 • phái tính của quí vị (kể cả có thai và đặc điểm giới tính)
 • tình trạng gia đình của quí vị
 • tình trạng hôn nhân của quí vị, kể cả những người có người bạn đời cùng phái tính
 • sự tàn tật của quí vị
 • khuynh hướng tình dục của quí vị
 • tuổi tác của quí vị, kể cả những em 16 hay 17 tuổi và không còn sống chung với cha mẹ của các em
 • quí vị nhận trợ cấp xã hội.
 • Quí vị cũng được bảo vệ nếu quí vị bị kỳ thị bởi vì quí vị là bạn hay thân nhân của một người thuộc các dạng kể trên.

Các quyền về gia cư áp dụng tại nơi nào?

Luật áp dụng cho mọi mặt của việc mua nhà hay thuê nhà. Khi thuê một nơi để sống, Luật áp dụng:

 • cho vấn đề thuê một căn hộ
 • các luật lệ và quy định đối với người ở thuê
 • các vấn đề sửa chữa và bảo trì
 • sử dụng các dịch vụ và cơ sở tiện nghi có liên hệ
 • sự hưởng dụng các tiện nghi tổng quát nơi quí vị thuê nhà
 • các sự tống xuất (đuổi nhà).

Chọn những người ở thuê

425 2 Luat Nhan Quyen Cho Nhung Nguoi O Nha Thue Tai Canada

Luật qui định những điều mà người chủ nhà có thể hỏi khi chọn người cho thuê nhà:

 • Có thể hỏi về quá trình thuê nhà trước đây, các thư giới thiệu tín dụng và/hay kiểm tra tín dụng.
 • Việc trước đây không có quá trình thuê nhà hay không có hồ sơ tín dụng không thể là cớ để không cho quí vị thuê nhà.
 • Một người chủ nhà có thể hỏi quí vị về vấn đề lợi tức, nhưng họ cũng phải xem xét bất cứ những chi tiết nào có sẵn về quá trình thuê nhà trước đây của quí vị, các thư giới thiệu tín dụng và sự thẩm định tín dụng (như thông qua Equifax Canada).
 • Chỉ được quyền xét riêng vấn đề lợi tức khi không có một thông tin có sẵn nào khác, và chỉ để chắc chắn là quí vị có đủ tiền để trả tiền thuê nhà.
 • Trừ khi quí vị nộp đơn xin nhà có trợ cấp, việc chủ nhà áp dụng biện pháp tính tiền thuê nhà tính theo lợi tức (rent-to-income ratio) ví dụ như luật quy định 30% lợi tức (có nghĩa là chỉ xét cho thuê với những người nào mà tiền thuê nhà của họ ít hơn 30% thu nhập của họ).
 • Những người chủ nhà chỉ có thể yêu cầu quí vị có “người bảo chứng” (một người nào đó hứa trả tiền nhà cho quí vị nếu quí vị không thể trả tiền thuê nhà) ký tên trong hợp đồng thuê nhà nếu họ áp dụng điều này với tất cả những người ở thuê.

Nếu quí vị cần nơi cư ngụ cho vấn đề tàn tật hay vì có nhu cầu đặc biệt

Khi quí vị có những nhu cầu hợp pháp, dựa trên các căn cứ của Luật (ví dụ như sự tàn tật hay tình trạng gia đình), những người chủ nhà có nghĩa vụ pháp lý phải cung cấp chỗ ở để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt mà quí vị có thể có. Họ phải sắp xếp để đáp ứng các nhu cầu của quí vị cho tới mức bị khó khăn quá đáng, dựa trên chi phí, các nguồn tài trợ từ bên ngoài hay các điều lo ngại về vấn đề y khoa và sự an toàn.

Quí vị và người chủ nhà của quí vị chia sẻ trách nhiệm trong việc sắp xếp để đáp ứng các nhu cầu. Quí vị phải làm việc chung với nhau để giải quyết các vấn đề khó khăn và cung cấp bất cứ thông tin nào mà người chủ nhà có thể cần để sắp xếp đáp ứng nhu cầu. Chủ nhà của quí vị phải giữ kín bất cứ thông tin y khoa hay chi tiết cá nhân nào khác mà quí vị cung cấp.

Ví dụ, nếu quí vị có một sự tàn tật, chủ nhà của quí vị có thể phải thực hiện những sự thay đổi về các hộ cho thuê, lối vào chúng cư, các vỉa hè hay các khu vực đậu xe để đáp ứng nhu cầu của quí vị.

Một số những người ở thuê cần những sự thay đổi về luật lệ và cách thực thi để đáp ứng sự thay đổi về hoàn cảnh gia đình hay các sự thực hành tín ngưỡng. Đôi khi một người ở thuê nào mà không khỏe hay làm phiền những người khác (hoặc do bị tàn tật hay vì chính họ là mục tiêu của sự kỳ thị) có thể cần sự giúp đỡ. Những người chủ nhà phải thẩm định vai trò của họ để xem họ có thể giúp được điều gì hay không với tư cách là người chủ nhà.

Những người chủ nhà phải làm việc với quí vị để tìm và làm được sự sắp xếp đáp ứng thích hợp nhất càng sớm càng tốt.

Khi nhu cầu của quí vị ảnh hưởng đến những người khác

Đôi khi các nhu cầu hay hạnh kiểm của quí vị có thể ảnh hưởng những người khác. Chủ nhà và những công ty cho thuê nhà phải cân bằng và giải quyết các sự lo ngại thật sự của tất cả những người ở thuê. Ngay cả nếu hành vi của một người ở thuê là gây phiền toái (disruptive) (ví dụ, tiếng ồn có liên quan đến trẻ em được luật bảo vệ theo hoàn cảnh gia đình), thì người chủ nhà được mong muốn là phải tìm các biện pháp để xem có thể giải quyết được vấn đề hay không.

Khi nào thì Luật không áp dụng

Luật không áp dụng nếu quí vị có “một sự mâu thuẫn về cá tính” với người chủ nhà hay với một người ở thuê khác mà không có liên hệ đến các điều được Luật bảo vệ. Đồng thời, Luật cũng không áp dụng nếu quí vị dùng chung phòng tắm hay nhà bếp với người chủ nhà hay với gia đình của người chủ nhà.

Để biết thêm chi tiết

Để biết thêm chi tiết về các quyền và trách nhiệm của chủ nhà và người ở thuê đối với việc thuê nhà cư ngụ, xin xem Chính sách về Nhân quyền và Nhà cho thuê (Policy on Human Rights and Rental Housing) của Ủy ban Nhân quyền Ontario. Chính sách này và các thông tin khác của OHRC thì có sẵn trên mạng tại địa chỉ: www.ohrc.on.ca

Để nộp đơn khiếu nại nhân quyền

Để nộp đơn khiếu nại nhân quyền (gọi là Đơn Khiếu nại), xin liên lạc với Tòa Nhân quyền của Ontario (Human Rights Tribunal of Ontario) ở:

Số điện thoại miễn phí: 1-866-598-0322

TTY: 416-326-2027 hay Số Miễn phí: 1-866-607-1240

Trang web: www.hrto.ca

Để hỏi về các quyền của quí vị hay nếu quí vị cần sự giúp đỡ về pháp lý với một vấn đề khiếu nại nhân quyền, xin liên lạc Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Nhân quyền (Human Rights Legal Support Centre) ở số:

Điện thoại miễn phí: 1-866-625-5179

TTY: 416-314-6651 hay số Miễn phí: 1-866-612-8627

Trang web: www.hrlsc.on.ca

Để có thêm thông tin về vấn đề nhân quyền trong việc thuê nhà cư ngụ, xin xem thông tin tại trang web của Ủy ban Nhân quyền Ontario (Ontario Human Rights Commission) tại địa chỉ mạng:www.ohrc.on.ca

Theo ohrc

 


© 2024 | Tạp chí CANADA 

Related Articles


Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/tapchicanada.com/httpdocs/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/related_articles.php on line 22

Hàng hóa do lao động trẻ em sản xuất ra tràn ngập Canada


Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/tapchicanada.com/httpdocs/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/blog_style_default_item_title.php on line 46

Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/tapchicanada.com/httpdocs/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/related_articles.php on line 22

Chính phủ Canada cam kết tiếp nhận người tị nạn thiểu số Iraq


Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/tapchicanada.com/httpdocs/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/blog_style_default_item_title.php on line 46

Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/tapchicanada.com/httpdocs/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/related_articles.php on line 22

Canađa đau đầu vì bài toán nhập cư trước sự cứng rắn của ông Trump


Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/tapchicanada.com/httpdocs/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/blog_style_default_item_title.php on line 46

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada 

Tìm bài


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/tapchicanada.com/httpdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44