Môi trường Canada đã đưa ra dự báo đặc biệt cho thành phố Toronto và những nơi khác trên khắp miền nam Ontario. 

Theo như dự báo, ngày hôm nay Toronto sẽ xảy ra một trận mưa lớn lượng mưa có thể lên đến 50 mm trong khu vực.

425 1 Mua Lon O Toronto Co The Xay Ra Ngap Ung Voi Luong Mua Len Toi 50mm

Dự báothời tiết đặc biệt cũng cảnh báo về giông bão, trong trường hợp nghiêm trọng nhất, có thể dẫn đến mất điện, mưa đá hoặc thậm chí là lốc xoáy.

425 2 Mua Lon O Toronto Co The Xay Ra Ngap Ung Voi Luong Mua Len Toi 50mm

Tuyên bố thời tiết đặc biệt có hiệu lực ở nhiều nơi ở Nam Ontario cũng như York, Durham và Peel Regions, Hamilton, Belleville và Waterloo. Ở Peterborough, có một cảnh báo giông bão đặc biệt khác có hiệu lực.

 

Tạp chí CANADA

 


© 2023 - Tạp chí CANADA

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada 

Tìm bài