Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 23 tháng 10, chính quyền tỉnh bang Ontario đã tạm ngưng không cho gia tăng mức lương tối thiểu: mức lương tối thiểu hiện nay ở tỉnh bang Ontario sẽ ở mức 14 dollars một giờ trong vòng 2 năm sắp tới.

Theo dự tính của chính quyền đảng Tự Do tiền nhiệm, thì mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario sẽ gia tăng lên đến mức $15 một giờ trong năm tới.

425 1 Muc Luong Toi Thieu O Ontario Se Khong Gia Tang

Trong hôm thứ ba ngày 23 tháng 10, chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ hiến Doug Ford đã đệ trình lên nghị viện một dự luật mới có tên là Making Ontario Open for Business Act, nhằm hủy bỏ đạo luật 148 của đảng Tự Do.

Theo dự luật mới, dự luật thiên về các công ty thương mại thì chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến hủy bỏ việc cho những người làm việc ở tỉnh bang Ontario, tối thiểu hai ngày nghỉ bệnh có lương, hủy bỏ việc buộc chủ nhân các công ty phải trả lương và bổng lộc cho những người làm việc bán thời gian tương tự những người làm toàn thời gian.

Dự luật mới cũng hủy bỏ việc chủ nhân các công ty phải cho nhân viên 10 ngày nghỉ việc cho những trường hợp khẩn cấp và thay vào đó bằng 3 ngày nghỉ bệnh, 2 ngày nghỉ vì có tang gia và ba ngày nghỉ vì những liên hệ trong gia đình.

 

 


© 2023 - Tạp chí CANADA

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada 

Tìm bài