Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo ASEAN thống nhất sẽ nâng quan hệ Mỹ - ASEAN lên Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) tại hội nghị vừa diễn ra.

1 My   Asean Thong Nhat Nang Quan He Doi Tac Chien Luoc Toan Dien

Các nhà lãnh đạo ASEAN thống nhất sẽ nâng quan hệ Mỹ - ASEAN lên Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) - Ảnh: AKP

Tại Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN thường niên lần thứ 10 vừa diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo ASEAN thống nhất sẽ nâng quan hệ Mỹ - ASEAN lên Đối tác chiến lược toàn diện (CSP). 

Theo đó, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Biden tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ông nói ASEAN "là trái tim của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ" và khẳng định sự kiện ngày hôm nay tiến thêm một bước mới, bắt đầu kỷ nguyên mới trong hợp tác giữa các bên bằng cách khởi đầu quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Mỹ - ASEAN.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ sẽ xem xét việc thực hiện nhiều sáng kiến ​​mới của Mỹ - ASEAN mà ông đã đưa ra với các nhà lãnh đạo ASEAN trong năm qua. 

Theo lịch trình, Tổng thống Biden cũng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 17 vào ngày mai 13-11. Việc tham dự hội nghị này thể hiện rõ hơn nữa ưu tiên của Mỹ đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và cấu trúc khu vực do ASEAN nắm vai trò trung tâm. 

2 My   Asean Thong Nhat Nang Quan He Doi Tac Chien Luoc Toan Dien

Tổng thống Mỹ khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện - Ảnh: AKP

3 My   Asean Thong Nhat Nang Quan He Doi Tac Chien Luoc Toan Dien

Tổng thống Biden tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN - Ảnh: AKP

Nguồn: Báo Tuổi trẻ Online


© 2023 - Tạp chí CANADA

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada