Điểm tin Việt Nam

  1 Tre Em Ngheo Nguoi Cao Tuoi Co Don O Ha Noi Duoc Ho Tro 2  25 Trieuthang

  Trẻ em nghèo, người cao tuổi cô đơn ở Hà Nội được hỗ trợ 2 - 2,5 triệu/tháng

  Từ 1/1/2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ 2 -2,5 triệu đồng/tháng/người đối với trẻ em dưới 15 tuổi, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng.

  1 Tre Em Ngheo Nguoi Cao Tuoi Co Don O Ha Noi Duoc Ho Tro 2  25 Trieuthang

  Chiều 8/12, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo.

  Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2022, áp dụng với trẻ em dưới 15 tuổi, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng, người mắc bệnh hiểm nghèo, người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có khả năng tự phục vụ bản thân, thành viên hộ nghèo sau khi được công nhận thoát nghèo, thành viên hộ cận nghèo sau khi được công nhận thoát cận nghèo.

  Theo nghị quyết, đối với trường hợp trẻ em dưới 15 tuổi, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng, người mắc bệnh hiểm nghèo: Mức hỗ trợ hàng tháng 2 triệu đồng/tháng/người đối với người sống tại khu vực nông thôn; mức hỗ trợ hàng tháng 2,5 triệu đồng/tháng/người đối với người sống tại khu vực thành thị.

  Đối với trường hợp người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có khả năng tự phục vụ bản thân: Hỗ trợ hàng tháng mức 440.000 đồng/người/tháng. Trường hợp đối tượng thuộc diện được hưởng các mức hỗ trợ, trợ cấp, trợ giúp hàng tháng khác thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

  Về chính sách hỗ trợ y tế, thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình cho: thành viên hộ nghèo được công nhận thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo, thành viên hộ cận nghèo được công nhận thoát cận nghèo. Thời gian hỗ trợ 36 tháng kể từ tháng được công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo.

  Về chính sách hỗ trợ giáo dục, thành phố hỗ trợ 100% số tiền đóng học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông là thành viên hộ nghèo được công nhận thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo. Hỗ trợ 100% số tiền đóng học phí cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông là thành viên hộ nghèo được công nhận thoát nghèo trở thành hộ cận nghèo.

  Mức hỗ trợ học phí theo mức đóng thực tế nhưng tối đa không quá mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế của tháng, tương ứng với từng vùng, từng cấp học do HĐND TP quy định. Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 150.000 đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học và không quá 3 năm học kể từ khi thoát nghèo.

  ĐẮC HUY

  Nguồn: vtc.vn

  Tin nóng trong tháng

  Liên hệ

  1455 De Maisonneuve Blvd. W.
  MontrealQuebec
  H3G 1M8 Canada 

  Tìm bài