Khổng Tử là nhà giáo dục, chính trị, triết học vĩ đại của Trung Hoa. Trong suốt dòng chảy lịch sử, những giáo lý sâu sắc của Ông đã ảnh hưởng rất lớn đến toàn nhân loại và còn nguyên giá trị tới ngày nay.

1. Never impose on others what you would not choose for yourself.

Cái mình không thích, chớ làm cho người.

2. Real knowledge is to know the extent of one’s ignorance.

Hiểu được những gì mình không biết, đó là tri thức thật sự.

3. I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Tôi nghe và tôi quên. Tôi thấy và tôi nhớ. Tôi làm và tôi hiểu.

4. Everything has beauty, but not everyone sees it.

Mọi thứ đều có vẻ đẹp, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy.

5. The Superior Man is aware of Righteousness, the inferior man is aware of advantage.

Quân tử hiểu việc đại nghĩa, tiểu nhân hiểu việc tư lợi.

425 1 10 Loi Day Cua Duc Khong Tu Co The Thay Doi Cuoc Doi BanQuân tử hiểu việc đại nghĩa, tiểu nhân hiểu việc tư lợi (Ảnh: Tri Thức)

6. Silence is a true friend who never betrays.

Im lặng là người bạn thật sự không bao giờ phản bội.

7. Our greatest glory is not in never falling, but in getting up every time we do.

Vinh quang vĩ đại nhất của chúng ta không nằm ở việc không bao giờ vấp ngã, mà là việc chúng ta đứng dậy mỗi khi vấp ngã.

8. Life is simple but we insist on making it complicated.

Cuộc sống vốn đơn giản nhưng chúng ta cứ nhất quyết làm nó phức tạp lên.

9. He that would perfect his work must first sharpen his tools.

Người thợ muốn hoàn thiện công việc, trước hết ắt phải tạo khí cụ sắc bén.

10. If you look into your own heart, and you find nothing wrong there, what is there to worry about? What is there to fear?

Nếu nhìn vào trong tâm mình và không thấy gì sai, cớ chi phải lo lắng và sợ hãi?


© 2023 - Tạp chí CANADA

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada 

Tìm bài


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/tapchicanada.com/httpdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44