Bài viết dưới đây sẽ cung cấp toàn bộ thông tin về bộ hồ sơ bảo lãnh định cư Canada diện vợ chồng (bộ hồ sơ bảo lãnh, thủ tục ĐKKH giữa người Việt và người Canada).

 

A. ĐƠN XIN BẢO LÃNH ĐẦY ĐỦ TỪ 2 PHÍA

ĐỐI VỚI NGƯỜI BẢO LÃNH:

1. Bản gốc hoàn thành ĐƠN XIN BẢO LÃNH (Application to sponsor, sponsorship agreement and undertaking IMM1344) có chữ kí của người bảo lãnh và vợ/ chồng của người đó.

2. Bản gốc hoàn thành BẢNG ĐÁNH GIÁ BẢO LÃNH (Sponsorship evaluation IMM1283) – Người bảo lãnh ở QUEBEC không cần làm bảng này.

425 1 Don Xin Bao Lanh Tu 2 Phia Doi Voi Dien Bao Lanh Dinh Cu Vo Chong

3. Bản gốc ĐƠN ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN (Use of representative IMM5476) nếu có sử dụng dịch vụ tư vấn (thường thì nên tự làm dù có sử dụng dịch vụ tư vấn).

4. Bản copy HÓA ĐƠN chi trả cho hồ sơ hoặc nếu người bảo lãnh là CC đang sống tại nước ngoài. Xem phần phương pháp chi trả trong HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ để hiểu rõ hơn.

5. Bản gốc GIẤY TUYÊN THỆ SỐNG CHUNG KHÔNG HÔN THÚ (Statutory declaration of common-law UNION IMM5409) nếu người bảo lãnh sống chung không hôn thú với vợ/chồng của họ.

6. Bản gốc BẢNG CÂU HỎI BẢO LÃNH (Sponsor questionaire IMM5540) được kí bởi người bảo lãnh.

ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH VÀ NGƯỜI THÂN GIA ĐÌNH:

7. Bảng KÊ KHAI THÂN NHÂN GIA ĐÌNH CANADA (Generic application form for CANADA IMM008) được làm bởi người được bảo lãnh.

8. Bản gốc ĐƠN NGƯỜI ĐI CÙNG (Additional dependants/ Declaration IMM0008DEP) được làm bởi người bảo lãnh (nếu có con hoặc người thân gia đình đi chung)

9. Bản gốc SƠ YẾU LÍ LỊCH (Schedule A- Background/ Declaration IMM5669) về người được bảo lãnh và người thân gia đình từ 18t trở lên của người đó, được kí bởi người được bảo lãnh.

10. Bản gốc BẢNG CÂU HỎI BẢO LÃNH (Spouse/Partner Questionaire IMM5490) được hoàn thành và kí bởi người được bảo lãnh, người sống chung không hôn thú hoặc người có hôn nhân hợp pháp.

425 2 Don Xin Bao Lanh Tu 2 Phia Doi Voi Dien Bao Lanh Dinh Cu Vo Chong

11. Bản gốc SƠ YẾU LÍ LỊCH GIA ĐÌNH BỔ SUNG (Additional Family Iinformation IMM5406) được hoàn thành cung cấp thông tin về người được bả lãnh và người thân gia đình của họ, kí bởi người được bảo lãnh.

12. Bản gốc ĐƠN ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN (Use of representative IMM5476) nếu có sử dụng dịch vụ luật sư.

B. GIẤY TỜ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI BẢO LÃNH:

13. Hình ảnh của

– THẺ THƯỜNG TRÚ DÂN (Permanent reesident card)

– Nếu không được cấp PRC thì phải có GIẤY NHẬP CƯ (Record of landing IMM1000) hoặc GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG THƯỜNG TRÚ DÂN (Confirmation of permanent residence IMM5292 hoặc IMM5688) hoặc GIẤY CHỨNG NHẬN/THẺ CÔNG DÂN CANADA (Certificate of CAanadian Citizenship) hoặc GIẤY KHAI SINH TẠI CANADA (Canadian birth certificate)- Nếu người bảo lãnh sinh tại QUEBEC thì chỉ có GIẤY KHAI SINH từ Director de l’etat civil được chấp thuận.

– GIẤY CÔNG DÂN CANADA không có ảnh được cấp trước ngày 15 tháng 2 năm 1977 hoặc HỘ CHIẾU CANADA (tờ có hình ảnh, ngày tháng năm sinh, số PP)

14. Bản copy của GIẤY KẾT HÔN tại CANADA (Nếu người bảo lãnh kết hôn tại QUEBEC, chỉ có GIẤY KẾT HÔN của Director de l’etat civil được chấp thuận)

15. Nếu vợ chồng là người đồng bảo trợ thì nộp những giấy tờ sau:

– THẺ THƯỜNG TRÚ DÂN (Permanent reesident card)

– Nếu không được cấp PRC thì phải có GIẤY NHẬP CƯ (Record of landing IMM1000) hoặc GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG THƯỜNG TRÚ DÂN (Confirmation of permanent residence IMM5292 hoặc IMM5688) hoặc GIẤY CHỨNG NHẬN/THẺ CÔNG DÂN CANADA (Certificate of CAanadian Citizenship) hoặc GIẤY KHAI SINH TẠI CANADA (Canadian birth certificate)- Nếu người bảo lãnh sinh tại QUEBEC thì chỉ có GIẤY KHAI SINH từ Director de l’etat civil được chấp thuận.

– GIẤY CÔNG DÂN CANADA không có ảnh được cấp trước ngày 15 tháng 2 năm 1977 hoặc HỘ CHIẾU CANADA (tờ có hình ảnh, ngày tháng năm sinh, số PP)

425 3 Don Xin Bao Lanh Tu 2 Phia Doi Voi Dien Bao Lanh Dinh Cu Vo Chong

16. Nếu người bảo lãnh đã từng kết hôn, hoặc sống chung không hôn thú với người khác, phải có bản copy những giấy tờ sau:

– Bằng chứng đã li thân (Giấy khai thuế- Income Tax forms, giấy tờ pháp lí – legal documents) -nếu đã li thân.

– Bằng chứng li hôn (GIấy li hôn- Certificate of Divorce)

– Giấy hủy hôn thú nếu hôn nhân bị hủy bỏ (Annulment Certificate)

– Giấy chứng tử (Death certificate) nếu người vợ chồng cũ đã qua đời

– Giấy tuyên thệ cắt đứt quan hệ vợ chồng không hôn thú (Declaration of severance of common-law relationhip)

17. GIẤY ĐỊNH THUẾ (Notice of tax assessment) – Người bảo lãnh có thể xem thông tin tại CRA;s My account. Để đăng kí/ đăng nhập, xin loginwww.cra.gc.ca/myaccount.

18. Bằng chứng về việc làm:

– Nếu người bảo lãnh có việc làm, xin nộp THƯ XÁC NHẬN (Letter of Employment) của công ty nơi bạn làm việc bao gồm xác nhận về THỜI HẠN LÀM VIỆC (period of employment), LƯƠNG (salary), GIỜ LÀM VIỆC MỖI TUẦN (hours per week). Nếu vợ/ chồng người bảo lãnh có việc làm, làm thư tượng tự rồi nộp chung.

VÀ/HOẶC

– BẰNG CHỨNG THU NHẬP: trong vòng 12 tháng từ khi nộp đơn bảo lãnh nếu vợ chồng bạn có kinh doanh cá nhân thì phải nộp BẰNG CHỨNG THU NHẬP KINH DOANH CÁ NHÂN (Statement of business activities) hoặc giấy từ LÃI NGÂN HÀNG (Bank statement) có nêu rõ THỜI HẠN GỬI TIỀN (length of time deposit) và SỐ TIỀN GỬI (amount of deposit)

19. Nếu như bạn và vợ chồng bạn phải đạt yêu cầu về thu nhập thấp nhất (về kinh doanh cá nhân) mà không có GIẤY ĐỊNH THUẾ (Notice of tax assessment) trong những năm gần nhất hoặc trên GIẤY ĐỊNH THUẾ thể hiện 2 vợ chồng bạn không đạt được thu nhập thấp nhât theo yêu cầu thì phải nộp bản copy những giấy tờ sau:

– GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG (Employment income, pay stubs) trong 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ bảo lãnh.

– BẰNG CHỨNG VỀ THU NHẬP KINH DOANH CÁ NHÂN (Evidence of self-employment income)

– GIẤY NGÂN HÀNG (Bank statement) ghi rõ LÃI SUẤT (interest), TIỀN GỬI (Amount of deposit), THỜI HẠN GỬI TIỀN (length of time deposit) trong vòng 12 tháng từ ngày nộp hồ sơ bảo lãnh.

– BẰNG CHỨNG về THU NHẬP ĐẦU TƯ (cổ tức từ cổ phần đầu tư vào các công ty- Dividends), THU NHẬP CHO THUÊ NHÀ/ BĐS (statement of real estate rentals), THU NHẬP ĐẶC BIỆT (GIẤY THU NHẬP được xác nhận bởi HRDC về THU NHẬP THAI SẢN – maternity or parental income,THU NHẬP BỆNH – sickness income) hoặc các loại thu nhập khác (KHAI BÊN DƯỚI trong DOCUMENT CHECKLIST)

20. Nếu bạn là CC nhưng sống hoàn toàn tại một nước khác ngoài CANADA thì phải có BẰNG CHỨNG VỀ VIỆC SẼ SỐNG CHUNG VỚI VỢ/CHỒNG BẠN SAU KHI VỢ/CHỒNG BẠN TRỞ THÀNH PR của CANADA

21. GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (Medical Condition Statemetnt) nếu con riêng của vợ/chồng bạn được bạn bảo lãnh trở thành con nuôi của bạn.

425 4 Don Xin Bao Lanh Tu 2 Phia Doi Voi Dien Bao Lanh Dinh Cu Vo Chong

ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH VÀ GIA ĐÌNH CỦA HỌ

22. GIẤY TỜ CMND và TÌNH TRẠNG CÔNG DÂN

23. THÔNG TIN VỀ CON CÁI

24. HỘ CHIẾU, GIẤY TỜ DU LỊCH (vé máy bay, giấy xin nghỉ phép từ công ty)

25. BẰNG CHỨNG VỀ QUAN HỆ với người bảo lãnh.

26. PHIẾU LÍ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2 (bản gốc+ bản dịch+ xác nhận)

27. GIẤY KHÁM SỨC KHỎE (Medical report IMM1017) dành cho người được bảo lãnh và con riêng của người đó (nếu có) được kí bởi chuyên viên y tế được điều động.

Lưu ý: Tất cả các loại giấy tờ nêu trên cần nộp bản dịch công chứng tư pháp.

Nếu ai chuẩn bị làm hồ sơ xin định cư Canada diện vợ chồng. Lưu ý từ lúc đầu phải điền đơn cho đúng và đừng đọc hiểu sai câu hỏi trong đơn.

Khám sức khỏe thì lên IOM khám

IOM là tổ chức phi chính phủ, được nhiều LSQ các nước uỷ nhiệm giúp đương sự điền đơn du học, việc làm và định cư. Trong đó được ủy nhiệm vđ khám sức khỏe.

Cho nên tự điền đơn hay điền ở đâu cũng được, nhưng lên thẳng đó khám sức khỏe và hệ thống của IOM sẽ đi thẳng qua Singapore đi trước cả hs định cư của mình. Về việc này, sau này sẽ không cần bổ sung giấy khám sức khỏe thêm lần nào hết. Họ cũng cho mình một phiếu ghi mã số hs khám sức khỏe và một phiếu nhỏ cỡ bàn tay có hình bảo giữ lại nếu trường hợp hs bị “thất lạc” (đừng hiểu sai từ thất lạc này, có khi trên hệ thống mà người tra hs của mình đánh nhầm số hay tên rồi không tìm được chứ không có nghĩa là bị mất) và bên Singapore yc bs thì mình chỉ chụp lại cái phiếu đó và fax qua Singapore.

Xin lý lịch tư pháp số 2

Người ta sẽ cấp cho 2 bản gốc. Làm ơn đừng đợi người ta biểu nộp thì mới nộp, đây là kinh nghiệm bản thân tôi. Không ai bắt tôi nộp nhưng tôi VẪN NHÉT 1 BẢN LLTP vào chung bộ hs để chồng gửi đi Sinpapore: bên ngoài gói hs và bằng chứng chúng tôi còn ghi cái list. Ví dụ như: 1- form…2- bằng chứng hình ảnh, copy, passport về VN…3- khai sinh, 4- lý lịch tư pháp…bla bla.. hs chính tôi tách từng phần và ghi chú bên ngoài rất rõ và ngăn nắp (vd: bằng chứng mối qh từ năm đến năm)… tôi bảo đảm người xét hs khi nhìn bộ hs của chúng tôi rất hài lòng và họ dễ dàng xem hs, dễ dàng tìm thứ gì đều có thứ tự, xếp ngăn nắp rất cụ thể.

Về thủ tục sau khi lần lượt nhận các email thông báo

Sau 3 tháng hs đến Singapore sẽ nhận được email đầu tiên nội dung; hs của bạn đang được xem xét.

Hơn tháng sau hay 2 tháng (tôi không nhớ rõ) có email bảo “nếu chưa đi khám Sk thì nên đi khám để hoàn chỉnh hs”. Vì sợ “thất lạc” nên chạy vội lên IOM hỏi thì họ ktra và nói đừng lo lắng, hs của em trên hệ thống. Đây là thư thông lệ nhắc nhở mình đã có rồi không lo.

Về cơ bản, hs sẽ theo hệ thống để chờ xét duyệt đến lúc nhận visa thông thường nhanh nhất là 6-8 tháng (trường hợp đặc biệt cho những người có tay nghề cao như bác sĩ lâu năm, kỹ sư các ngành nghề hoá chất, công nghiệp…còn những trường hợp có cần thiệp bảo chứng của một số quan chức bên Canada) cũng có ngoại lệ chỉ 3 tháng được nhận visa đi thẳng nhưng số này không nhiều, còn lại thì trung bình từ 1 năm- 1 năm 4-6 tháng, và các trường hợp bị nghi ngờ hs bị trả lại phải làm lại thì chờ ít nhất thêm 1 cho đến 2 năm (tgian cộng lại tầm 2 đến 2 năm 6 tháng).

Tại sao người ta không biểu nộp LÝ LỊCH TƯ PHÁP mà chị lanh chanh nhét vào chi? Dạ thưa rằng: LLTP là cái rất quan trọng không kém việc kê đơn, mà tất cả các LSQ các nước yc đương đơn xin định cư phải nộp (không cần phải giải thích lòng vòng vì sao nó quan trọng), trước sau gì cũng bị buộc bổ sung nên tôi nhét thẳng vào để tránh bị xếp hs vòng lại để chờ dài thêm tgian.

Cho nên các bạn hay các em đừng vì cái giấy khám sk hay lý lịch tư pháp mà bắt mình chờ oan thêm mấy tháng nữa nếu thời điểm đó họ bị quá tải do hs nộp quá nhiều.

Còn ai đã nộp hs rồi, nhưng phải bổ sung hai giấy trên thì chịu khó đợi thêm cũng có nghĩa là tăng thêm phần hy vọng. Vì họ VẪN ĐANG XÉT hs của mình. Trường hợp họ nghi ngờ hs từ đầu thì sau 3 hay 4 tháng là họ TRẢ TOÀN BỘ hs lại, nhưng form điền đơn họ sẽ lưu lại mình đã khai những gì nếu mình apply hs lại thì tất nhiên tgian phải được tính lại từ con số 0. Và hs của mình bị đặc biệt chú ý.

Chẳng biết có giúp ích gì cho mọi người không nhưng cứ thấy mấy em hỏi về 2 tờ giấy trên và thấp thỏm việc phỏng vấn với tgian chờ.

Hs của mình và của người khác khai không giống nhau nên đừng hỏi những câu “chờ lâu chưa thấy?” Hay mới nộp hs chừng 1-2 tháng thì chưa nhận được gì đâu. Ít nhất 3 tháng. Còn được thư báo đang được xếp lịch phỏng vấn thì nên mừng vì hs của bạn đã được duyệt 95%, còn phỏng vấn là bước kiểm tra cuối cùng trước khi nhận được visa (Họ chỉ check thêm bằng chứng mối quan hệ của bạn sau khi apply hs định cư), cho cứ tự tin, đừng áp lực. Khi đi phỏng vấn thì in chat với chồng, chồng về thì giữ lại cùi vé máy bay hoặc chụp visa trong passport của chồng, hình ảnh 2 người chụp chung đi chơi đâu đó…có gì thì đưa đó, hỏi gì trả lời đó, vui vẻ tự tin và tạo thiện cảm với người pv thì chắc chắn qua.

Đừng nghe ai hù rằng nhiều người pv rớt. Rớt với nhiều lý do trời ơi lắm. Mà phía Canada họ phỏng vấn thân thiện không hỏi khó hay hỏi gài bẫy mình nên vàng thật thì không sợ lửa. Đừng nghe ai hù rồi tự hù mình mà lo sợ bất an.

Với các hồ sơ đã có mối quan hệ từ 1 năm trở lên rồi mới apply hồ sơ cưới xin và định cư. Còn mới quen biết vài tháng mà vội cưới xin và apply hồ sơ xin định cư thì chờ lâu lắm, có khi hồ sơ cũng bị trả lại.

Tác giả: FB Ngoc Dieu

 


© 2024 - Tạp chí CANADA

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada 

Tìm bài


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/tapchicanada.com/httpdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44