Canada cho ra mắt chương trình nhập cư mới giai đoạn 2020-2022

  Cuộc gọi quan trọng để quyết định có bao nhiêu người tiềm năng được chấp nhận vào Canada được xác định bởi sáu chỉ số chính, nhưng có một lý do chiếm ưu thế hơn tất cả.

  Sự ra mắt của Chương trình nhập cư 2020-2022 của Canada sẽ gây ra nhiều tranh luận. Cuộc tranh luận nên tập trung vào các chủ đề như có bao nhiêu người tị nạn Canada nên chấp nhận, họ sẽ rơi vào nhóm nào và Canada có khả năng tiếp nhận những người nhập cư vào nền kinh tế và văn hóa của họ như thế nào.

  Cả hai điều này đều có liên quan và đáng được xem xét và tranh luận nhiều hơn. Tuy nhiên, nhìn chung không có nhiều cuộc thảo luận về những gì đang diễn ra trong việc quyết định tỷ lệ nhập cư. Quyết định đầy thách thức để quyết định số lượng người nhập cư Canada sẽ chấp nhận mỗi năm được xác định bởi sáu yếu tố chính:

  • Xu hướng và kinh tế
  • Ưu tiên của chính phủ Canada
  • Điều kiện thế giới
  • Tiềm năng tiếp nhận của Canada
  • Khả năng sản xuất của Canada
  • Chính phủ

  Nhân khẩu học và kinh tế

   Chào mừng nhập cư đến ới Canada là một mệnh lệnh kinh tế do điều kiện nhân khẩu học trên thế giới.

  Canada là một trong những quốc gia lớn nhất thế giới và có tỷ lệ sinh cũng thấp nhất thế giới. Do đó, Canada cần chấp nhận nhập cư để tăng cường mở rộng dân số và lực lượng lao động, điều này hoàn toàn cần thiết để bảo tồn sự phát triển kinh tế.

  Nhiều quốc gia không xem xét người nhập cư vì họ có nhân khẩu học nhỏ hơn và mức sinh thấp, nhưng ở Canada, mặt khác, sẽ thấy mức sống cao của họ bị ảnh hưởng khi thiếu người nhập cư.

  Ưu tiên của chính phủ

  Canada chấp nhận người tị nạn vì ba lý do chính: thịnh vượng kinh tế, đoàn kết gia đình và hỗ trợ người tị nạn. Do đó, tỷ lệ nhập cư cũng được hình thành theo các ưu tiên này và Canada hiện đang nỗ lực rất nhiều để đạt được các ưu tiên đó, vì nước này chấp nhận khoảng 40% Canada có trách nhiệm giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp quốc tế.

   

   

  Tin nóng trong tháng

  Liên hệ

  1455 De Maisonneuve Blvd. W.
  MontrealQuebec
  H3G 1M8 Canada 

  Tìm bài