Nếu bạn quan tâm đến việc làm việc tại Canada, bạn có thể xem xét nộp đơn xin thị thực du lịch Canada. Kinh nghiệm quốc tế Canada cung cấp giấy phép lao động tạm thời cho những người từ hơn ba mươi quốc gia đến làm việc tại Canada trong một thời gian cụ thể. Theo chương trình này, bạn có thể sống và làm việc hợp pháp tại Canada trong một hoặc hai năm.

Để nộp đơn xin visa du lịch làm việc, người nộp đơn được yêu cầu đầu tiên để phát triển một hồ sơ nói với CIC rằng bạn muốn có được một thị thực làm việc nghỉ lễ.

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện, CIC sẽ mời bạn nộp đơn xin giấy phép lao động IEC. Những người trẻ tuổi tìm kiếm kinh nghiệm làm việc tại Canada và đến từ các quốc gia đủ điều kiện có thể xin thị thực nếu họ đáp ứng các yêu cầu.

425 1 Lam Sao De Co The Xin Visa Du Lich Lam Viec Tai Canada

Để đủ điều kiện làm visa du lịch, bạn phải ở độ tuổi từ 18 đến 35. Đối với một số quốc gia, yêu cầu độ tuổi tối thiểu là 30 năm. Tin vui là bạn có thể dễ dàng có được visa du lịch làm việc nếu bạn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện và có thể chứng minh rằng bạn sẽ trở về nước sau khi hết hạn visa. Ngoài ra, bạn không được có một lý lịch hình sự hoặc các vấn đề y tế có thể khiến bạn không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, bạn không thể làm việc trong một số ngành như ngành y tế hoặc trong các ngành nghề liên quan đến việc làm việc với trẻ em trên thị thực nghỉ làm việc. Cho dù bạn có thể sống và làm việc tại Canada trong một hoặc hai năm trên thị thực nghỉ lễ tùy thuộc vào quốc gia bạn đến.

Các quốc gia đủ điều kiện theo chương trình này đã ký một thỏa thuận với chính phủ Canada cho phép những người trẻ từ các quốc gia đó nộp đơn xin giấy phép lao động IEC.

Nếu bạn muốn nộp đơn xin giấy phép lao động IEC, bạn nên làm nghiên cứu của bạn và tham khảo ý kiến ​​với một luật sư hoặc tư vấn tạo điều kiện cho những người tìm kiếm visa du lịch làm việc Canada.

 

Tạp chí CANADA

 

 

 


© 2023 - Tạp chí CANADA

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada 

Tìm bài