Thường trú nhân Canada là một thuật ngữ chỉ những đối tượng là công dân của những quốc gia khác nhập cư đến quốc gia này qua các chương trình định cư Canada. Nếu như đáp ứng đủ một số điều kiện định cư Canada, họ sẽ được chính phủ công nhận tư cách thường trú nhân. Thường trú nhân tại Canada không bao gồm những người chỉ sinh sống tạm thời tại quốc gia này ví dụ như trường hợp du học sinh hay người lao động nước ngoài đến làm việc tại Canada.

Khi trở thành thường trú nhân Canada bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

257 1 Loi Ich Cua Khi Ban Tro Thanh Thuong Tru Nhan Canada La Gi

Thuế

Người ta trả thuế theo tình trạng cư trú chứ không phải là quốc tịch. Người có liên quan phải trả thuế ở Canada từ thu nhập trên toàn thế giới. Thuế được trả ở cấp thành phố, liên bang và cấp tỉnh. Tài sản được đánh thuế cho người nhập cư mới theo luật của Canada.

Giáo dục

Các chủ sở hữu thường trú được trao quyền được giáo dục miễn phí cho đến 18 tuổi trong các trường công lập của Canada. Ngay cả sau khi đi học, có nhiều mức giảm phí khác nhau mà người có Thường trú nhân Canada được hưởng so với sinh viên quốc tế.

 

Chăm sóc sức khỏe

Người có thị thực Thường trú nhân Canada (PR) có đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế từ 3 tháng sau khi họ đến Canada.

Nghỉ phép cha mẹ và thai sản

Cơ sở này dành cho các phụ huynh đang làm việc và có con mới sinh hoặc được nhận làm con nuôi. Người mẹ được nghỉ 12 tháng và có quyền nhận 65% thu nhập của họ. Cha mẹ cũng có thể chọn cho một phần là có sẵn tối đa 35 tuần. Nó là tùy chọn cho cha mẹ để chia thời gian hoặc một phụ huynh có thể mất tất cả các lá.

Để đủ điều kiện cho cả hai cha mẹ phải làm việc ít nhất 75 ngày của 8 giờ thay đổi tức là tối đa 600 giờ.

Lợi ích thuế trẻ em Canada

Các gia đình thuộc nhóm thu nhập thấp và có con dưới 18 tuổi nhận thanh toán của Chính phủ hàng tháng. Chính phủ làm điều đó để các chi phí gia đình được quản lý đúng cách.

Sau đây là các tiểu thể loại được chia thành:

-Canada Pension Plan

-Tuổi già an ninh

-Đảm bảo thu nhập bổ sung

Theo 3 chương trình này, hỗ trợ tài chính được cung cấp cho những người đã đến tuổi nghỉ hưu tức là 65 năm. Để đủ điều kiện, ứng cử viên cần phải đủ điều kiện cho các yêu cầu cư trú cụ thể và phải trả thuế để đóng góp trong hệ thống.

 

Có thể làm việc và ở bất cứ đâu tại Canada

Ngoại trừ vài công việc bảo mật cao, một thường trú nhân có thể làm việc với bất kỳ chủ nhân nào và ở bất cứ nơi nào họ muốn trên đất Canada.

Luật bảo vệ Luật Canada

Các chủ sở hữu Thường trú nhân Canada (PR) được bảo vệ theo Luật Canada và Điều lệ quyền và tự do của Canada.

Tất cả trong tất cả, nó là khá dễ dàng để có được thường trú tại Canada và một thường trú nhân Canada (PR) chủ nhận được rất nhiều lợi ích theo thị thực này.

Lợi ích về an sinh xã hội

Người sở hữu Thường trú nhân Canada (PR) có được lợi ích của các chứng khoán xã hội khác nhau. Các chứng khoán xã hội này như sau:

-Lương hưu cơ bản

-Bảo hiểm thất nghiệp

-Những người không thể làm việc do bất kỳ khuyết tật thể chất nào nhận được an sinh xã hội

-Thu nhập thấp được hưởng lợi ích của trợ cấp.

-Bồi thường cho người lao động

-Y tá tư nhân theo mức trợ giá

-98% trợ cấp thuốc cho người có thu nhập thấp

-Các khoá đào tạo miễn phí cho công việc

-Miễn thuế đối với thu nhập ngoài Canada

Thuế được trả bởi chủ sở hữu Thường trú nhân Canada (PR) chỉ trên cư trú vật lý và không có thuế thu nhập kiếm được bên ngoài Canada.

Cơ hội trở thành công dân Canada

Người có visa thường trú tại Canada (PR) có quyền nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada. Theo luật pháp hiện hành của Canada, người sở hữu thường trú (PR) phải ở lại ít nhất 1460 ngày trong sáu năm trước khi quốc tịch Canada được nộp.

 

Tạp chí CANADA.


© 2024 - Tạp chí CANADA

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada 

Tìm bài


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/tapchicanada.com/httpdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44