Canada phát hành thêm giấy mời chương trình bảo lãnh người thân (bố mẹ, ông bà) đợt cuối 2018

  Vào ngày 31 tháng 7, chính phủ Canada đã thông báo rằng họ sẽ phát hành một lời mời mới cho những người quan tâm đến việc bảo trợ cho cha mẹ và ông bà của họ đối với việc nhập cư Canada.

  Lời mời sẽ được phát ngẫu nhiên cho các ứng viên đã gửi Biểu mẫu quan tâm đến nhà tài trợ vào tháng 1 năm 2018

   

  TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH BẢO LÃNH CHA MẸ VÀ ÔNG BÀ TẠI CANADA

  Chương trình tài trợ của phụ huynh và ông bà là một cách mà Canada vẫn cam kết thống nhất gia đình . Vào năm 2018, chính phủ Canada nhằm mục đích chấp nhận khoảng 10.000 đơn xin tài trợ cho phụ huynh và ông bà.

  Chính phủ đã ban hành một vòng lời mời cho các nhà tài trợ nhất định trước đó vào năm 2018. Tuy nhiên, chính phủ hiện đang phát hành một vòng thứ hai của lời mời, vì vậy những người bày tỏ quan tâm của họ trong tài trợ nên xem hộp thư đến của họ chặt chẽ trong tuần này! Lời mời tham gia tài trợ được phát hành thông qua hệ thống xổ số, vì vậy các ứng viên được chọn ngẫu nhiên. Số lượng lời mời được phát hành chưa được công bố.

  Để tài trợ cho một phụ huynh hoặc ông bà, một nhà tài trợ tiềm năng đã phải gửi một hình thức quan tâm đến nhà tài trợ vào tháng 1 năm 2018 . Nếu một nhà tài trợ tiềm năng không hoàn thành biểu mẫu này, họ sẽ không đủ điều kiện tại thời điểm này, nhưng sẽ có thể gửi Biểu mẫu của họ cho Nhà tài trợ khi giai đoạn nhập học mở vào đầu năm 2019.

  Những người không được chọn cho cha mẹ hoặc ông bà tài trợ có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực siêu cho cha mẹ và ông bà . Thị thực siêu thị này giúp cha mẹ và ông bà dễ dàng đến thăm gia đình sống ở Canada!

  LÀM THẾ NÀO BẢO LÃNH ĐƯỢC CHA MẸ HOẶC ÔNG BÀ ĐẾN CANADA

  Với hạn ngạch chỉ có 10.000 ứng dụng, không phải tất cả các gia đình quan tâm đến việc bảo trợ cha mẹ hoặc ông bà của họ sẽ thành công. IRCC sử dụng một quá trình lựa chọn ngẫu nhiên khi quyết định ai sẽ được mời nộp đơn xin tài trợ.

  Từ ngày 2 tháng 1 năm 2018, đến hết ngày 1 tháng 2 năm 2018, người nộp đơn có thể gửi Đơn yêu cầu cho Nhà tài trợ . Gửi biểu mẫu này không giống như gửi một ứng dụng. Bằng cách gửi một hình thức quan tâm đến nhà tài trợ, một người sẽ được nhập vào một hồ bơi mà từ đó 10.000 ứng viên sẽ được chọn ngẫu nhiên. Chỉ những người được lựa chọn thông qua việc rút thăm ngẫu nhiên mới được phép nộp đơn chính thức để bảo trợ cho cha mẹ hoặc ông bà của họ cho thường trú nhân Canada.

  Nếu một người không được chọn để tài trợ cho cha mẹ hoặc ông bà của họ để thường trú, họ có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà . Visa nhập cảnh nhiều lần này có thể giúp cha mẹ và ông bà dễ dàng đến thăm Canada trong thời gian dài hơn.

  CÁCH KIỂM TRA ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ BẢO LÃNH CHA MẸ HOẶC ÔNG BA CỦA BẠN ĐẾN CANADA

  Để đủ điều kiện tham gia chương trình tài trợ của cha mẹ và ông bà, những người thân đang được bảo trợ phải đáp ứng các yêu cầu nhất định . Như với phần lớn các đơn xin nhập cư, cha mẹ và ông bà được tài trợ thường trú sẽ phải trải qua các kỳ thi y tế, kiểm tra hình sự và kiểm tra lý lịch.

  Trong khi tình trạng y tế hoặc lịch sử hình sự có thể ảnh hưởng đến cơ hội thành công của bạn, nó không nhất thiết khiến bạn không thể chấp nhận được đến Canada. Tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia nếu bạn lo lắng về trường hợp của bạn hoặc của cha mẹ hoặc ông bà của bạn.

  Đồng thời, người bảo lãnh, người phải là công dân Canada hoặc thường trú nhân, sẽ có trách nhiệm nhất định đối với cha mẹ và ông bà được bảo trợ. Người bảo lãnh phải đáp ứng các yêu cầu thu nhập nhất định , vì họ sẽ có nghĩa vụ hỗ trợ cha mẹ hoặc ông bà và người phụ thuộc của họ về tài chính khi được chấp thuận thường trú tại Canada.

   

  Để tài trợ, bạn phải…

  • từ 18 tuổi trở lên;
  • là công dân Canada hoặc thường trú nhân đã đăng ký;
  • được tài trợ cho một thành viên của gia đình;
  • sống ở Canada;
  • ký cam kết cung cấp các yêu cầu cơ bản của người được bảo trợ;
  • ký một thỏa thuận với người bạn đang tài trợ xác nhận rằng mỗi bạn hiểu nghĩa vụ và trách nhiệm lẫn nhau của bạn;
  • chứng minh rằng bạn có đủ thu nhập để cung cấp các yêu cầu cơ bản cho các thành viên gia đình của bạn ở Canada cũng như những người có trong cam kết tài trợ của bạn. Bạn cũng có thể có người đồng ký tên.

  Nếu bạn không đáp ứng các trách nhiệm này, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng tài trợ cho các thành viên khác trong gia đình bạn trong tương lai.

   

   

   

  Tin nóng trong tháng

  Liên hệ

  1455 De Maisonneuve Blvd. W.
  MontrealQuebec
  H3G 1M8 Canada 

  Tìm bài