Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2715/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Chi nhiều hơn thu là: 400 nghìn tỷ.

1 Bo Tai Chinh Cong Bo Cong Khai Du Toan Ngan Sach Nha Nuoc Nam 2024 Chi Nhieu Hon Thu 400 Nghin Ty

Theo đó, dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 cụ thể như sau:

Tổng thu cân đối NSNN là 1.700.988 tỷ đồng, trong đó:

Thu nội địa: 1.444.413 tỷ đồng; thu từ dầu thô: 46.000 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 204.000 tỷ đồng; thu viện trợ: 6.575 tỷ đồng.

Tổng chi NSNN là 2.119.428 tỷ đồng, trong đó:

Chi đầu tư phát triển: 677.349 tỷ đồng; chi trả nợ lãi: 111.714 tỷ đồng; chi viện trợ: 2.200 tỷ đồng; chi thường xuyên: 1.175.720 tỷ đồng; chi cải cách tiền lương và điều chỉnh tiền lương, một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, chính sách an sinh xã hội: 74.048 tỷ đồng.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2024.

Bên cạnh các chỉ tiêu về thu, chi NSNN, Quốc hội quyết định mức bội chi NSNN là 399.400 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 372.900 tỷ đồng, tương đương 3,4%GDP.

 Bội chi ngân sách địa phương là 26.500 tỷ đồng, tương đương 0,2%GDP. Tổng mức vay của NSNN là 690.553 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ tập trung điều hành chính sách tài khóa chủ động, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng với chính sách tiền tệ và các chính sách khác; kịp thời ứng phó với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nguồn: VietnamNet


© 2024 - Tạp chí CANADA

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada 

Tìm bài


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/tapchicanada.com/httpdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44